Програма с дейности на Международния младежки център за месец януари