Category Образование

Академия мода

Нови предизвикателства в ММЦ Стара Загора

Международният младежки център в Стара Загора провокира младите хора с провеждането на две младежки академии и едно дългосрочно обучение.
Трите формата са с предизвикателните заглавия „Модата – инфлуенсъри“, „4Д академия за доброволци“ и „Как да грешим успешно?“. По същество обученията следват утвърдената практика на Международния младежки център да развива у младите хора лидерски умения, способност за работа в екип, емпатия и изграждане на ценности, базирани на толерантност и приемане на различията между хората.

Read More

Translate »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial