Международният младежки център в Стара Загора провокира младите хора с  провеждането на две младежки академии и едно дългосрочно обучение.

Международният младежки център в Стара Загора провокира младите хора с  провеждането на две младежки академии и едно дългосрочно обучение.

Трите формата са с предизвикателните заглавия „Модата – инфлуенсъри“, „4Д академия за доброволци“ и „Как да грешим успешно?“. По същество обученията следват утвърдената практика на Международния младежки център да развива у младите хора лидерски умения, способност за работа в екип,

МЕЖДУНАРОДНИЯТ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В СТАРА ЗАГОРА СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПЕТ СТЪПКИ ЗА ЛИДЕРСТВО“

МЕЖДУНАРОДНИЯТ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В СТАРА ЗАГОРА СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПЕТ СТЪПКИ ЗА ЛИДЕРСТВО“

Международният младежки център в Стара Загора стартира обучение на млади хора на тема „Пет стъпки за лидерство“. Тренингът ще се проведе в няколко модула, а участие в него могат да вземат млади хора на възраст между 15 и 29 години.

На 09.01.2020 г. се проведе финал на “Школа по презентиране”

На 09.01.2020 г. се проведе финал на “Школа по презентиране”

Единственят по рода си формат в нашата страна, дава възможност на младите хора да проявят презентационните си и ораторски умения по актуални теми, избрани от тях самите. В едномесечния формат, стартирал през месец декември 2020 г. взеха участие млади хора

Школата по презентиране продължава и през януари

Школата по презентиране продължава и през януари

Онлайн школата по презентиране е обучение, фокусирано върху развиването на уменията на младите хора, необходими им за личностна и професионална реализация. Тренинг курсът се провежда изцяло онлайн, а по традиция лектори са професионалисти с богат опит! Модулите се провеждат всеки

Младежкият център разширява дейността си по проект

Младежкият център разширява дейността си по проект

Община Стара Загора спечели проект за разширяване дейността на Международния младежки център. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, е в размер

Upcoming Events

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial