[google-translator]

УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН

УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН

УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН
Международен младежки център – Стара Загора организира младежки обмен в Норвегия. Домакин на обмена е партньорско училище по Проект № BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!” по Програма Местно развитие/Local Development Programme, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Целта на посещението е обмяна на опит и добри практики с училището партньор в град Фредрикщад. Динамичната програма, която домакините са подготвили, насърчава ангажирането на младите хора в процесите на вземане на решения. Предвиждат се срещи с публичните власти, участие в образователни модули на различни теми, както и провеждане на спортни и културни инициативи.
В обмена ще бъдат включени младежи от Област Стара Загора. Перодът на визитата е 17-23 март 2024 г., като всички разходи за пътуване, настаняване и изхранване са за сметка на Проекта.
Изисквания към кандидатите:
Да са с постоянен адрес в населено място в Област Стара Загора;
Да владеят говоримо английски език;
Да бъдат мотивирани да се включат в планираните дейности.
Краен срок за кандидатстване: 10 февруари.
За повече информация: Международен младежки център – Стара Загора и тел. 0884 68 60 23.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial