[google-translator]

Обучителен курс за младежи

Обучителен курс за младежи

СНЦ „Академия на успеха“ – гр. Стара Загора е организатор и домакин на проект „Медийна грамотност и критично мислене в информационната ера“.
Обучителният курс ще се проведе от 30.06 до 07.07. 2022 г. в гр. Стара Загора.
В обучението ще участват 33 младежки работници и младежки лидери, идващи от 10 държави (България, Хърватия, Северна Македония, Унгария, Италия, Латвия, Словакия, Испания, Румъния и Франция).
Основни теми на обучението са повишаване на критичното мислене и медийната грамотност сред младите хора, разпознаване на дезинформацията и изготвянето на местни стратегии за справяне с проблема.
По време на престоя си в Стара Загора, с цел обмяна на опит и добри практики, участниците ще се срещнат с млади хора от града, както и с младежките работници, които работят с тях в Международния младежки център.
Може да бъде изображение с един или повече хора и текст, който гласи 'S MEDIA LITERACY AND CRITICAL THINKING IN THE INFORMATION AGE Erasmus+ Training Course 30.06.- 07.07.2022 Stara Zagora, Bulgaria Co-funded by the European Union eneralio 81GG966 Youth Bridges Budapest EUROPA S geyc 1 rama 1 Amoberel T'
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial