[google-translator]

Мисия и цели

Международен младежки център работи за личностното развитие на младите хора и подобряване на тяхното благосъстояние и социално включване.  Младежкият център се идентифицира като инкубатор за развитие на идеи и инициативи, насърчаващи гражданската активност. Центърът участва активно в диалог с вземащите решения  в сферата на младежките политики и е застъпник за тяхното качествено  разгръщане на местно и национално ниво. 

МИСИЯ
  • Развиване на програми и реализиране на дейности в подкрепа на личностното развитие на младежите. 
  • Осъществяване и поддържане на партньорства с организации, работещи с и за младите хора.
  • Приобщаване на младежите в мрежа от съмишленици, споделящи ценностите за толерантност и зачитане на човешките права.
  • Позициониране като търсен партньор с експертни позици и в създаването на младежки политики.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial