[google-translator]

Знак за качество от Съвета на Европа за ММЦ

Знак за качество от Съвета на Европа за ММЦ

В резултат на проведена визита от експертна комисия на Съвета на Европа, Международният младежки център в Стара Загора получи положителна оценка от и е удостоен с най-високото отличие в сферата на младежките центрове ➡️ Знак за качество на Съвета на Европа за нов период от 5 години.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial