Международен младежки център – гр. Стара Загора е структурно звено на Община Стара Загора.

Екип на центъра:

Vesela Mareva, PhD, manager of International youth centre

д-р Весела Марева, управител на Международен младежки център – Стара Загора, доктор по “Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)”. Весела е част от екипа на ММЦ от 2014 г. Регистриран обучител е в Информационния регистър на обучителните програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН.

Neli Mineva, youth worker

Нели Минева, младежки работник. Магистър по икономика. Нели е част от екипа на ММЦ от 2014 г. и е сертифициран младежки работник от Съвета на Европа. Интересите ѝ са в сферата на работата с деца и младежи от уязвими групи, разработване на обучителни програми в сферата на неформалното образование.

Monika Todorova – educational mediator

Моника Тодорова, образователен медиатор. Моника е част от екипа на ММЦ от 2014 г. и е сертифициран медиатор от Съвета на Европа. Магистър по Безопасни условия на труд, действия при бедствия и аварии и екологичен риск.

Boyana Radeva, youth worker

Бояна Радева – младежки работник . Бояна притежава 10 г. опит в сферата на образованието. Регистриран обучител е в Информационния регистър на обучителните програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН. Докторант в програма Упраление на образованието, ПУ „П. Хилендарски“.

Zdravko Tenev, psychologist

Здравко Тенев –  психолог – магистър по приложна психология. Член на екипа на младежкия център от 2015 г. Интереси в сферата на индивидуалното и групово консултиране на деца и младежи в риск. Ръководител на горещата линия за психологически консултации към Община Стара Загора. Регистриран обучител е в Информационния регистър на обучителните програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН

Mircho Hristov, youth worker

Мирчо Христов – младежки работник – магистър по детска и юношеска психология. Член на УС на творчески колектив „На улицата“, целящ изграждането на мрежа от арт локации на територията на град Стара Загора. Експерт „международни проекти и партньорства“ в Държавна опера – Стара Загора. В периода 2016 – 2018 година заема длъжността  „Изпълнителен директор“ на Варна – Европейска младежка столица 2017.

Tanyo Tanev, youth worker

Таньо Танев е магистър -психолог. Висшето си образование завършва в Канада. Специализира в Обединеното кралство. Занимава се с когнитивно-поведенческа психотерапия и хипнотерапия. Има интереси в еклектичния модел на психотерапия където комбинира техники за релаксация, медитация и майндфулнес. Допълнителните му интереси включват психодерматологията, феномените свързани със плацебо-ефекта и пара-психологията.

Екип на проекта:

Ivanka Sotirova, project manager, deputy mayor of Stara Zagora Municipality

Иванка Сотирова, ръководител проект, заместник – кмет Образование, здравеопазване и социални дейности. Иванка Сотирова е награждавана с множество отличия, сред които френските „Офицер на националния орден за заслуги към Франция“ и „Кавалер на ордена на академичните палми“ за големия й принос в популяризирането на френския език и култура. Има награда от Министерство на образованието и науката с наградите „Неофит Рилски“ и „Св.Иван Рилски“ за принос в развитието на образователното дело. Участвала е в множество международни обмени, практики и обучения.

George Simeonov, project coordinator, head of department in Stara Zagora Municipality

Георги Симеонов, Координатор проект, Директор на дирекция “ИЕП” към Община Стара Загора. Георги Симеонов разполага с богат опит в подготовката и изпълнението на проекти, а в свободното си време е ангажиран в обществено полезни каузи.

Марияна Перчемлиева – технически сътрудник / Mariyana Perchemlieva – technical support

Валентина Чуканова – счетоводител / Valentina Chukanova – accountant

Upcoming Events

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial