[google-translator]

Нашите новини

Международен младежки обмен в Сърбия

Споделени преживявания от нашия пореден младежки обмен в Сърбия.
Домакини са Ekološki Centar Radulovački – младежко пространство, сертифицирано със Знак за качество от Съвета на Европа, както нашия Център.
Започнахме с дискусия за това какво е младежка работа, доброволчеството и ролята на младежките работници в обществото. Продължихме с опознаване на Сремски Карловци, като целта беше да научим повече за приноса на младите доброволци в превръщането на техния град в едно още по-атрактивно и приветливо място.
Очакват ни още срещи с активни младежи и нови места за опознаване.

УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН

Международен младежки център – Стара Загора организира младежки обмен в Сърбия. Домакин на обмена е младежкият център, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа в гр. Сремски Карловци.

Целта на посещението е обмяна на опит и добри практики с младежи и представители на центъра. Динамичната програма, която домакините са подготвили, насърчава ангажирането на младите хора в процесите на вземане на решения. Предвиждат се срещи с публичните власти, участие в образователни модули на различни теми, както и провеждане на спортни и културни инициативи.

В обмена ще бъдат включени 18 младежи от Област Стара Загора. Перодът на визитата е 08-13 април 2023 г., като всички разходи за пътуване, настаняване и изхранване са за сметка на Проект № BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”.

Изисквания към кандидатите:
Да са с постоянен адрес в населено място в Област Стара Загора;
Да са навършили 18 г.;
Да владеят говоримо английски език;
Да бъдат мотивирани да се включат в планираните дейности.

За да заявите желание, моля, попълнете формуляра:
https://forms.gle/t7f8Jpf1Wr85gWai7

Краен срок за кандидатстване: 16.03.23г.

За повече информация: Международен младежки център – Стара Загора и тел. 0884 68 60 23.

УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН

Международен младежки център – Стара Загора организира младежки обмен в Норвегия . Домакин на обмен е партньорско училище по Проект № BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!” по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Цел на посещението е обмяна на опит и добри практики с училището партньор в град Фредрикщад. Динамичната програма, която домашните подготвили, особено участието на младите хора в процеса на вземане на решения. Предвиждат се срещи с публичните власти, участие в образователни модули по различни теми, както и провеждане на спортни и културни инициативи.

В обмен ще бъдат включени 18 младежи от Област Стара Загора. Периодът на визитата е 25-30 октомври 2022 г. , като всички разходи за пътуване, създаване и изхранване са за сметка на Проекта.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са с постоянен адрес в населено място в Област Стара Загора;
  • Да са навършили 18 г.;
  • Да владеят говорим английски език;
  • Да бъдат мотивирани да бъдат включени в планираните дейности.

За да заявите желание, моля, попълнете формуляра: линк

Краен срок за кандидатстване: 10 септември.

За повече информация: Международен младежки център – Стара Загора и тел. 0884 68 60 23.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial