Младежки обмен – гости от Норвегия са в Стара Загора

Международен младежки център – гр. Стара Загора е домакин на международен младежки обмен по проект BGLD-1.003-0003 “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“. Наши гости са ученици и ръководители от училището партньор по Проекта – GLEMMEN videregående skole, Фредрикстад (Норвегия).
Още в първия ден на тяхната визита посетихме Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, гр. Стара Загора.  Имахме възможност да станем свидетели на част от образователния процес в различните специалности, в които се обучават ученици от цялата страна.
Остатъкът от визитата беше изпъстрен с още вълнуващи преживявания.