Младежка Микс академия

Международен младежки център – Стара Загора организира Микс Академия за втори път.
Форматът се състои от шест обучителни модула, обхващащи темите:
-Интеркултурно общуване – 03.10
-Публично говорене – 10.10
-Психично благополучие – 17.10
-Здраве и красота – 24.10
-Гражданско образование – 01.11
-Толерантност и човешки права – 16.11

Разнообразието от теми в Микс Академията цели да провокира интереса на младите хора в различни области. Модулите са свързани с актуални клубове, реализирани в Центъра, в които младежите могат да се включат, за да доразвият своите знания и умения.