Международен младежки център – гр. Стара Загора 

бул. Цар Симеон Велики 55, 6000 Стара Загора, България 

Телефони за контакт: +359 884 686023; + 359 884 411348