Школата по презентиране продължава и през януари

Онлайн школата по презентиране е обучение, фокусирано върху развиването на уменията на младите хора, необходими им за личностна и професионална реализация. Тренинг курсът се провежда изцяло онлайн, а по традиция лектори са професионалисти с богат опит! Модулите се провеждат всеки понеделник и вторник от 19:00 до 21:00 часа в онлайн среда!

The presentation chamionship continues in January

The online presentation championship is a training focused on developing the skills of young people needed for personal and professional realization. The training course is conducted entirely online, and traditionally the lecturers are professionals with extensive experience! The modules are held every Monday and Tuesday from 19:00 to 21:00 in an online environment!