[google-translator]

Нашите новини

Международен младежки център Стара Загора организира Национална конференция за младежки политики

Международният младежки център-Стара Загора организира Национална конференция на тема “Перспективи пред развитието на младежките политики и институционализирането на младежките центрове в България“. Събитието ще се проведе от 8 до 11 април 2024 година в хотел „Верея“ и се организира по проект BGLD – 1.003.0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Международен младежки център-Стара Загора се заема със смелата задача да бъде домакин на Националната конференция на тема “Перспективи пред развитието на младежките политики и институционализирането на младежките центрове в България“. Целта е с провеждането на форума да се потърсят отговори на всички предизвикателства пред младежката работа и политики. С участието на всички заинтересовани страни се цели да бъдат очертани конкретни стъпки и предложения за полагане основите на институционализацията на младежките центровете в България.

Националната конференцията ще даде перспективи на младежката политика на национално и на местно ниво, важен приоритет, който младите хора на България заслужават. За тази цел е необходимо ангажиране на всички заинтересовани страни в лицето на съответните министерства, национални институции, местни власти и др. за създаването на механизъм за институционализирането на тези вече доказано добре работещи структури за младежка работа.

По време на конференцията ще бъде проведена панелна дискусия за младежките политики на местно ниво и младежкото участие, в която ще се включат заместник-кметове и ръководители на досегашните проекти за младежки центрове, изградени и функциониращи по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

В рамките на форума ще бъде представена и Националната мрежа на младежките центрове в България, както и добри практики от младежката работа в страната.

Обучение „Моята първа работа“

23 февруари 2022 г. @ 18:00 – 19:30 ч.

Обучението ни дава възможност да научим повече за възможностите, които предоставя пазарът на труда.

Цели на обучението:

  1. Въведение в темата „Бъдещите професии на 21 век“
  2. Формиране на умения за самопознание и самопредставяне
  3. Изготвяне на въздействащо мотивационно писмо и подходяща автобиография

Специален гост ще бъде Ваня Йорданова, психолог в Дирекция „Бюро по труда“, Стара Загора. Всички дейности ще се проведат чрез методите на неформалното образование. В тях могат да участват всички младежи на възраст между 15 и 29 години.

Обучението ще се проведе на 23.02.2022 г. от 18:00 ч. в ММС – Стара Загора

На 08. 02 стартира новата ни онлайн академия! За първия модул сме избрали темата за доброволчеството, защото то е едно от най-интересните, динамични и мотивиращи преживявания за всеки млад човек. Ще се фокусираме върху добрите идеи, примери и възможности за доброволчество.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial