От 2016 година функционира Национална мрежа на младежките центрове. Неформалното обединение на центровете в градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич развива съвместни дейности в посока утвърждаване на професията младежки работник и популяризиране на младежката работа.

Since 2016, the National Network of Youth Centers has been operating. The informal association of the centers in the cities of Stara Zagora, Plovdiv, Vratsa and Dobrich develops joint activities in the direction of establishing the profession of youth worker and popularization of youth work.

Upcoming Events

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial