Сградата на Международния младежки център представлява преустроено бивше кино. Преустройството се изразява в обособяване на 3 бр. полифункционални учебни зали, конферентна зала за 50 души с кабини за симултантен превод, зала за хранене за 35 души с кетърингово обслужване, както и 10 бр. спални помещения за различен брой посетители (2÷4 души) със самостоятелни санитарни възли.

На ниво 1ви етаж са разположени: конферентна зала, полифункционална учебна зала, зала за хранене, 4 бр. спални помещения за 2÷4 обитатели, 2 бр. стопански помещения и два входа – основен и евакуационен.


За осигуряване на достъпна среда е изпълнена електрическа наклонена подемна платформа, монтирана върху двураменната стълба, свързваща двата етажа.


На ниво 2ри етаж са разположени 3 бр. полифункционални учебни зали и 6 бр. спални помещения за 2÷4 посетители.


В рамките на проект BGLD – 1.003 – 0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ се предвижда реконструкция и обзавеждане на една мултифункционална зала в непосредствена близост до настоящата сграда на Международния младежки център.