Международен младежки център – гр. Стара Загора е структурно звено на Община Стара Загора.

ЕКИП НА ЦЕНТЪРА

Д-р. Весела Марева-Управител на центъра

Весела Марева
Доктор по “Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)”.

Весела е част от екипа на ММЦ от 2014 г. Регистриран обучител е в Информационния регистър на обучителните програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН.

Нели Минева-Младежки работник

Магистър по икономика.

Нели е част от екипа на ММЦ от 2014 г. и е сертифициран младежки работник от Съвета на Европа. Интересите ѝ са в сферата на работата с деца и младежи от уязвими групи, разработване на обучителни програми в сферата на неформалното образование.

Нели Минева

Моника Тодорова-Образователен медиатор

Сертифициран медиатор от СЕ

Моника е част от екипа на ММЦ от 2014 г. и е сертифициран медиатор от Съвета на Европа. Магистър по Безопасни условия на труд, действия при бедствия и аварии и екологичен риск

Бояна Радева-Младежки работник

Регистриран обучител

Бояна притежава 10 г. опит в сферата на образованието. Регистриран обучител е в Информационния регистър на обучителните програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН.

Здравко Тенев-Психолог

Магистър по приложна психология

Член на екипа на младежкия център от 2015 г. Интереси в сферата на индивидуалното и групово консултиране на деца и младежи в риск. Ръководител на горещата линия за психологически консултации към Община Стара Загора. Регистриран обучител е в Информационния регистър на обучителните програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН

Мирчо Христов -Младежки работник

Магистър по детска и юношеска психология

Член на УС на творчески колектив „На улицата“, целящ изграждането на мрежа от арт локации на територията на град Стара Загора. Експерт „международни проекти и партньорства“ в Държавна опера – Стара Загора. В периода 2016 – 2018 година заема длъжността изпълнителен директор на „Варна – Европейска младежка столица 2017“

Мирчо Христов

Милка Колдамова-Младежки работник

Милка Колдамова

Милка е активен доброволец и защитник на социално-значими каузи. Бакалавър е по приложна лингвистика с руски и гръцки език. Част е от екипа на ММЦ от 2021 г.

ЕКИП НА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Иванка Сотирова-Ръководител на проекта

Заместник-кмет Образование, здравеопазване и социални дейности , Община Стара Загора

Иванка Сотирова е награждавана с множество отличия, сред които френските „Офицер на националния орден за заслуги към Франция“ и „Кавалер на ордена на академичните палми“ за големия й принос в популяризирането на френския език и култура. Има награда от Министерство на образованието и науката с наградите „Неофит Рилски“ и „Св.Иван Рилски“ за принос в развитието на образователното дело. Участвала е в множество международни обмени, практики и обучения.

Иванка Сотирова

Георги Симеонов-Координатор на проекта

Георги Симеонов
Директор на дирекция “ИЕП”, Община Стара Загора

Георги Симеонов разполага с богат опит в подготовката и изпълнението на проекти, а в свободното си време е ангажиран в обществено полезни каузи.

Марияна Перчемлиева-Технически сътрудник

Петър Величков-Счетоводител