Международен младежки център – гр. Стара Загора е структурно звено на Община Стара Загора.

ЕКИП НА ЦЕНТЪРА

Моника Тодорова-Управител на центъра

Сертифициран медиатор от СЕ

Моника е част от екипа на ММЦ от 2014 г. и е сертифициран медиатор от Съвета на Европа. Магистър по Безопасни условия на труд, действия при бедствия и аварии и екологичен риск

Нели Минева-Младежки работник

Магистър по икономика.

Нели е част от екипа на ММЦ от 2014 г. и е сертифициран младежки работник от Съвета на Европа. Интересите ѝ са в сферата на работата с деца и младежи от уязвими групи, разработване на обучителни програми в сферата на неформалното образование.

Нели Минева

Красимир Красимиров - Образователен медиатор
Бакалавър Финанси

Част от екипа на ММС от 2024г.
Финансов консултант с интерес към работа с младежи от уязвими групи, както и разработване на програми за обучение чрез неформално образование за младежи в областта на финансовата грамотност.
Хоби – Настолни игри, Футбол, Тенис на маса


Здравко Димитров
Магистър по педагогика със специалност педагогическо консултиране.

Той работи с екипа и младите хора в IYC от 2014 г. и е назначен като част от екипа от 2022 г.
Професионалните му стажове са в областта на педагогическото консултиране, разработване на обучителни програми, работа с младежи за реализиране на техния потенциал и благополучие, работа с деца и младежи от уязвими групи.
Хобита – литература, музика, спорт.

Здравко Тенев-Психолог

Магистър по приложна психология

Член на екипа на младежкия център от 2015 г. Интереси в сферата на индивидуалното и групово консултиране на деца и младежи в риск. Ръководител на горещата линия за психологически консултации към Община Стара Загора. Регистриран обучител е в Информационния регистър на обучителните програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН

Милка Колдамова-Младежки работник

Милка Колдамова

Милка е активен доброволец и защитник на социално-значими каузи. Бакалавър е по приложна лингвистика с руски и гръцки език. Част е от екипа на ММЦ от 2021 г.

ЕКИП НА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Надежда Чакърова-Ръководител на проекта

Заместник-кмет Образование, здравеопазване и социални дейности , Община Стара Загора

Магистър от Университет за национално и световно стопанство, гр. София, специалност „Финанси“. Работи по професионалното направление над 20 години.

През 2017 година е избрана за Обществен посредник в община Стара Загора с решение на Общински съвет Стара Загора. През 2021 година е преизбрана за позицията за още 4 години.

Георги Симеонов-Координатор на проекта

Георги Симеонов
Директор на дирекция „ИЕП“, Община Стара Загора

Георги Симеонов разполага с богат опит в подготовката и изпълнението на проекти, а в свободното си време е ангажиран в обществено полезни каузи.

Марияна Перчемлиева-Технически сътрудник

Петър Величков-Счетоводител