[google-translator]
Повече от три хиляди и петстотин
Млади хора ни повярваха
Европейско качество
на младежка работа
Високо квалифициран екип
За работа с младежи

Ние работим, за да създаваме най-добри условия за

Подкрепа за личностното развитие и подобряване благосъстоянието на младите хора

Част от

Реализираното до сега

Осъществени образователни курсове

над 150

Реализирани развлекателни дейности

над 250

Консултации за кариерно ориентиране

над 68

Участия в международни инициативи

над 20

Другите

За нас

Имаш нужда от:

Допълнителни знания?

Или подкрепа за реализиране на младежка инициатива?

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial